PŘEDSTAVENÍ AKTIVIT

Makrobiotika je proměnnou energií, plynoucích podle univerzálních principů, ročních období nebo pásma země, kde tuto znalost chceme použít...Různí se podle individuální konstituce a momentální kondice, která se současně také mění..

Proto je tato znalost univerzální a pro každého.

Existuje škála možností jejího praktického použití od harmonizačního přístupu až k pestrému plnému jídlu.

Tady jsme pořád studenti a praktikující..

Základy I jsou i pro Vás k nahlédnutí nebo pro inspiraci jak vařit pestře,jednoduše a efektivně. Procházíme jednotlivá témata a učíme se jak známé a méně známé suroviny a specifika používat.

V základech II pak postupně přidáváme znalost energií, kdy v osmi setkáních projdeme celou energetickou tabulku od nejvíce rozpínavé energie až k nejhustší...a to včetně běžně známých potravin, které se konzumují a začínáme chápat souvislosti jak vařit harmonicky ve všech těchto úrovních..

Pro zájemce o hlubší praxi navazuje kurz pro pokročilé, kde zúročíme praktickou znalost předcházejících kurzů, kde jsme si už osvojili i techniky příprav a jdeme do detailů jak vařit dle sezony a pro podporu jednotlivých orgánů, s ohledem na věk, druh práce, způsob žití a dalších okolností.

Přidáváme základní diagnostiku těla a mysli..

Rekondiční dny jsou pak průřezem celého roku - většinou se konají jedenkrát za měsíc, slouží jako workshopy a upevnění praxe pro účastníky kurzů, nebo nastartování a jako intermezzo pro nově příchozí.

Středy ráno cvičíme Do-In, kdy rozproudíme tělo a uvolníme mysl. Toto cvičení je automasáží a je vhodné pro všechny. Ochutnávka po cvičení je pak inspirací makrobiotických snídaní.

Termíny a úrovně kurzů vaření a termíny rekondičních dnů najdete v kalendáři akcí, doplňují se a upravují nejméně týden předem, dle zájmu a možností všech zájemců.

Přeji nám všem

kvalitu na talířku

a

veselé žití v jednoduchosti.

Martina